Aktia mobiilipalvelut -logo

Aktia mobiilipalvelut

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Aktia on paras kumppani ihmisille, yrityksille ja yhteisöille, jotka arvostavat sydämen sivistystä ja vastuullista vaurastumista.

Modernit mobiilipankkipalvelut asiakkaiden tarpeisiin

Aktia on varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan digitaaliset palvelut ja sijoituspalvelut.

Olemme työskennelleet vuosien ajan Aktian kumppanina, kehittäen Aktian mobiilipalveluita ja digitaalista liiketoimintaa palvelemaan heidän asiakkaitaan entistä paremmin. Yhteistyömme aikana olemme saaneet vahvaa kokemusta ja syvällistä ymmärrystä finanssialaan liittyvistä asioista, kuten finanssivalvonnasta ja -sääntelystä, riskianalyyseistä, maksuliikenteestä ja henkilötietojen hallinnasta.

  • TOIMIALA
  • Finanssiala
  • PALVELUT
  • Konseptointi
  • Mobiilikehitys
  • UI-suunnittelun konsultointi
  • RATKAISUT
  • Modernit mobiilipankkipalvelut
  • Vahva tunnistautuminen
  • Tuki biometrisille tunnisteille
  • Päivittäisten toimintatapojen kehittäminen

Sujuvat ja turvalliset käyttöliittymät Aktian asiakkaille

Mobiilipalveluiden suunnittelu ja tekninen toteutus kulkevat käsi kädessä

Aktian ja Innogiantin kumppanuus alkoi, kun Aktia kaipasi apua mobiilipalveluiden kehittämisessä. Asiakkaamme tavoitteena oli luoda helppokäyttöiset ja turvalliset mobiilipalvelut asiakkailleen.

Juuri sopiva yhteiskumppani tukemaan kehityötä

Mobiilipalvelun rakentaminen oli kokonaisuudessaan monivaiheinen projekti. Aktian asiakkaan tuli pystyä mobiilipalvelun avulla esimerkiksi seuraamaan oman kokonaistaloutensa näkymiä ja luomaan maksuja.

Tärkeinä reunaehtoina mobiilipalvelun kehittämisessä olivat erityisesti finanssivalvontaan ja henkilötietojen hallintaan liittyvät seikat. Palvelun tuli noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä ja taata turvallinen raha-asioiden hoitaminen käyttäjälleen. Käyttäjäkokemuksen tuli olla myös sujuva ja ainutlaatuinen alustasta riippumatta.

Enemmän kuin sovelluskehitystä – aidosti asiakkaita palvelevat mobiilipankkipalvelut

Nykyään, suurin osa Aktian asiakkaista käyttää mobiilipankkia päivittäin niin iOS- kuin Android-laitteillakin. Tärkein hyöty mobiilipalveluiden kehittämisessä onkin ollut Aktian asiakkaiden arjen helpottuminen. Käyttäjälähtöisten mobiilipalveluiden avulla he voivat hoitaa pankkiasiansa juuri silloin, kun heille itselleen sopii. Samalla, asiakaskontaktien vähentyessä myös Aktian palvelukustannukset ovat madaltuneet.

Aktia Wallet ja vahva biometrinen tunnistautuminen

Digitaaliset palvelut osaksi kestävää ja asiakkaita paremmin palvelevaa liiketoimintaa

Pitkän yhteistyömme aikana olemme jatkokehittäneet myös muita Aktian mobiilipalveluita, kuten mobiilimaksamisen mahdollistavaa Aktia Walletia, sekä vahvaa, sormenjäljellä toimivaa biometristä tunnuslukusovellusta.

Yhteistyössä Aktian kanssa olemme olleet mukana edesauttamassa muutosta kohti ketterämpiä toimintamalleja ja -tapoja. Yhteistyön tuloksena olemme kehittäneet digitaalisia palveluita, jotka kulkevat Aktian asiakkaiden arjessa mukana.

63%
Aktian mobiilipalveluiden käyttäjien kasvu (2019)
10
Aktia suosittelee Innogiantia yhteistyökumppaniksi (NPS, 0-10)

Yhteistyö Innogiantin kanssa on ollut erittäin luontevaa. Innogiantin asiantuntijoiden tekemisessä on aina näkynyt vahvasti se, että he haluavat tuottaa parhaita mahdollisia palveluita asiakkailleen ja loppukäyttäjille.

Alexhander Törnqvist
Head of Digital Services, Aktia