Terveemmän elämän mahdollistaja -logo

Terveemmän elämän mahdollistaja

Mylab on terveydenhuollon, kliinisten laboratorioiden ja diagnostiikan tietojärjestelmien johtava suomalainen asiantuntija. Mylab toteuttaa teknologisia ratkaisuja terveydenhuollon käyttöön.

Lääkäri työpöydän ääressä

Palvelu, joka auttaa pelastamaan ihmishenkiä

Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä laboratorioille, verikeskuksille ja hoitoyksiköille

Mylabin My+®-tuoteperheeseen kuuluva My+® verikeskus palvelee koko verensiirtoprosessia verivalmisteiden tilauksesta ja varastonhoidosta aina siirron jälkiseurantaan asti. Järjestelmä auttaa käyttäjiään esimerkiksi sopivuustarkastelun avulla yhdistämään sopivan potilaan ja verivalmisteen silloin, kun apua todella tarvitaan.

Pitkäaikaisessa yhteistyössä Mylabin kanssa olemme olleet mukana monenlaisissa terveydenhuoltoalan palveluihin liittyvissä tehtävissä, kuten My+® verikeskuksen ja muun My+®-tuoteperheen tekemisessä. Olemme voineet tarjota osaamistamme niillä osa-alueilla, joissa sitä on juuri sillä hetkellä tarvittu. Näin asiakkaamme on voinut keskittyä parhaiten siihen, joka on heille tärkeintä – ihmishenkien pelastamiseen.

  • TOIMIALA
  • Terveydenhuollon diagnostiikka
  • PALVELUT
  • Mobiilikehitys
  • Backend-kehitys
  • Frontend-kehitys
  • UX/UI -suunnittelu
  • Arkkitehtuurisuunnittelu
  • Tekninen konsultointi
  • RATKAISUT
  • Verikeskusten toiminnanohjausjärjestelmä
  • Mobiilinäytteenottosovellus
  • Kliinisten laboratorioiden tietojärjestelmäratkaisut

  • Tarratulostuksen ohjaus työasemien laitteille
  • Lisälaiteintegraatiot
  • 
Käyttöliittymien graafinen suunnittelu
Työntekijä tarkastamassa veripusseja

Palvelu, johon voit luottaa – nyt ja tulevaisuudessa

Mylabin aiemman verikeskusjärjestelmän teknologia oli päässyt vanhentumaan ja tilalle tarvittiin uusi, joustavampi palvelu. Ensimmäisiä uudistuksen vaiheita luodessa tuli huomioida erityisesti helppous sekä palvelun käytössä että ylläpidossa. Koska palvelussa on kyse potilaiden hoitamisesta parhaalla mahdollisella tavalla, on äärimmäisen tärkeää, että järjestelmän toimivuuteen voi luottaa kaikissa tilanteissa.

Palvelu, jota tehdään yhdessä – keskiössä terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelun jatkokehittäminen

Yhteistyö Mylabin kanssa on laajentunut yhden järjestelmän uusimisesta monipuolisiin tehtäviin, kuten tekniseen konsultointiin ja palvelusuunnitteluun. Verikeskusjärjestelmän lisäksi olemme olleet mukana kehittämässä myös muita My+® -tuoteperheeseen kuuluvia palveluita.

Olemme tehneet sovelluskehitystä ja UI-suunnittelua esimerkiksi mobiilinäytteenottosovellukseen, joka on laboratorioiden ammattilaisten päivittäiseen työhön suunniteltu palvelu. Sen avulla hoitoyksiköissä tai sairaalan ulkopuolella tapahtuva näytteenotto voidaan suorittaa tarkasti ja tehokkaasti.

Mylabin käyttämistä

Elintärkeä terveydenhuollon tietopalvelu on laajassa kansallisessa käytössä

Tällä hetkellä yli puolet Suomen yliopistosairaaloista käyttää Mylabin tuottamaa verikeskusten tietojärjestelmäratkaisua ja yli 60 prosenttia Suomessa suoritettujen verensiirtojen sopivuudesta varmistetaan tämän palvelun avulla.

Yhteistyömme Mylabin kanssa on perustunut vahvaan ja pitkäjänteiseen kumppanuuteen. Työmäärien sovittaminen suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja oma-aloitteinen työote ovat mahdollistaneet joustavan kumppanuussuhteen. Kysymme ja kyseenalaistamme rohkeasti silloin, kun voimme auttaa asiakasta parhaiten parantamaan palveluitaan.

3/5
Suomen yliopistosairaaloista käyttää
60%
Suomen verensiirtojen sopivuustarkasteluista

Innogiantin tekninen osaaminen on huippuluokkaa ja työn jälki hyvää sekä huolellista. Innogiantilla uskalletaan myös kyseenalaistaa asioita rakentavasti ja tuoda parannusehdotuksia ratkaisuhenkisesti. Ammattilaisten aktiivisuus ja tehokkuus näkyy niin keskusteluissa kuin toteutuksessakin. Työnteko yhdessä on myös varsin kivaa ja iloista!

Mikko Sipilä
Vice President Solutions, Mylab