Tilaa taksi helposti ja näppärästi -logo

Tilaa taksi helposti ja näppärästi

Tampereen Aluetaksi Oy vastaa Pirkanmaan taksien ajovälityksestä ja ajosopimuksista. He ovat tarjonneet turvallista ja laadukasta taksipalvelua vuodesta 1990 asti.

Käyttöliittymäkuvia

Hyppää kyytiin – mobiilipalvelu sujuvampaan matkustamiseen

Taksi Tampere -mobiilipalvelu on ratkaisu kuluttajien taksimatkojen helpolle tilaamiselle ja maksamiselle. Palvelu on laajentunut vuosien saatossa hyödyttämään myös yritysasiakkaita ja suurempia tilausmääriä.

Toimialojen muuttuessa yhä digitaalisemmiksi, Taksi Tampereen tavoitteena oli luoda kokonaisuus, joka palvelisi heidän liiketoiminnan kehitystä ja asiakkaiden muuttuneita tarpeita. Konseptointi-palvelullamme rakensimme Taksi Tampereelle ideasta uuden toimivan palvelun käyttöön asti.

  • TOIMIALA
  • Logistiikka / Kuljetus
  • PALVELUT
  • Palvelumuotoilu
  • Konseptointi
  • UX/UI -suunnittelu
  • Mobiilikehitys
  • Backend-kehitys
  • Frontend-kehitys
  • Testaus
  • Analytiikka
  • Projektinhallinta
  • Pilvipalvelut
  • RATKAISUT
  • Joustava mobiilipalvelu
  • Mobiilimaksamisen ratkaisut
  • Tilauspalvelu yritysasiakkaille
  • Raportointi- ja hallintapalvelu

  • Analytiikka- ja visualisointityökalu
  • Asiakaspalautejärjestelmä
Mobiilisovellus

Reitti selvä – käyttäjälähtöinen mobiilipalvelu

Taksi Tampereen aiemmin käytössä ollut mobiilisovellus oli ajanut tiensä päähän. Taksipalveluiden digitalisaation myötä palvelua tuli kehittää vastaamaan asiakkaiden ja kuljettajien nykypäivän vaatimuksia.

Tavoitteena oli luoda palvelukokonaisuus, joka mahdollistaisi Taksi Tampereen asiakkaille taksin tilaamisen ja matkan maksamisen mobiililaitteen avulla. Palvelu haluttiin yhdistää taksien välityspalveluun siten, että tilaus ja siihen liittyvät prosessit hoituvat sujuvasti autossa olevalle kuljettajan päätteelle asti. Myös käyttäjän tuli saada tilauksensa tiedot näkyviin reaaliajassa.

Konseptointipalvelullamme kartoitimme aluksi palveluun liittyvät edellä kuvatut tärkeimmät ominaisuudet ja mahdollisuudet. Lisäksi selvitimme mahdolliset sudenkuopat ja toteutimme palvelun, joka ei uppoa niihin.

Ainutlaatuinen käyttäjäkokemus ja sujuva kokonaispalvelu

Taksi Tampere -mobiilipalvelu on suunniteltu vastaamaan laaja-alaisesti erilaisten käyttäjien tarpeita. Asiakkaan käytettävissä on yli 500 taksia Pirkanmaan ja Riihimäen alueelta. Taksimatkan voi myös maksaa kätevästi mobiilipalvelulla ilman korttia tai käteistä rahaa. Palvelu toimii niin iOS- kuin Android-laitteillakin.

Mobiilipalvelun lisäksi loimme Taksi Tampereen työntekijöiden arkea helpottavan taustajärjestelmän. Se sisältää käyttäjätietoihin liittyvät asiat sekä hoitaa kommunikoinnin mobiililaitteen ja välitysjärjestelmän välissä. Analytiikan ja hallintapaneelin avulla voidaan seurata ja hallinnoida monia palveluun liittyviä asioita, kuten tilauksia ja virheviestejä.

Tyytyväisiä asiakkaita

Ainutlaatuinen käyttäjäkokemus Taksi Tampere Pro – uskaltaudu uusille reiteille

Digitaalisten palveluiden jatkokehityksen tuloksena käyttöön on otettu nyt myös yritysasiakkaille tarkoitettu Taksi Tampere Pro -palvelu. Erinomaista palautetta saanut palvelu mahdollistaa tilausten teon esimerkiksi hotelleille tai ravintoloille.

Kasvua, hyviä tuloksia ja tyytyväisiä asiakkaita

Taksi Tampere on pyrkinyt kehittämään koko palveluketjuaan niin B2C- kuin B2B- asiakkailleenkin. Taksi Tampereen mobiilipalvelun kehittäminen taksin tilaamiseen on ollut tärkeä osakokonaisuus tähän liittyen.

Mobiilipalvelun kehittämisessä asiakaslähtöisyys on ollut merkittävässä roolissa. Asiakkaiden ääntä ja palautteita on kuunneltu ja muutoksia palveluun on tehty niiden perusteella. Näin sovellusta on kehitetty asiakas edellä ja kehitystyön tuloksena on sellainen palvelu, jonka asiakkaat ovat halunneet.

+++
Vahva käyttäjämäärien vuosittainen kasvu
4,6
Kyytien arvosteluiden keskiarvo

Toimintojen digitalisoituminen on tällä hetkellä vahvassa kasvussa ja näin myös Taksi Tampereen on oltava kehityksessä mukana. Tähän tarvitaan ammattitaitoisia ja osaavia yhteistyökumppaneita, jollainen Innogiant on meille ollut.

Tommi Rautajoki
IT-päällikkö, Taksi Tampere